לפרטים נוספים בנושא חסות / ביתן תצוגה :

 אופיר אתגר

ofir@i-hls.com

info@i-hls.com

+972-54-6742036